CAA-GR2021 SESSIONS παρουσιάσεις

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι παρουσιάσεις στο πλαίσιο του CAA-GR2021 SESSIONS έχουν δημοσιευθεί στο κανάλι Vimeo του δικτύου CARARE.

Ακολουθήστε τους συνδέσμους για να δείτε τις παρουσιάσεις στο πλαίσιο του CAA-GR2021 SESSIONS:

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε ότι το Ελληνικό Τμήμα του CAA οργάνωσε το CAA-GR2021 SESSIONS σε συνεργασία με

 • την κοινοπραξία ARIADNEplus
 • το δίκτυο SEADDA
 • την ένωση του CARARE

Περαιτέρω, η εκδήλωση αυτή εστίασε στην Ψηφιακή επιμέλεια ανοικτών αρχαιολογικών δεδομένων. Το αντικείμενο αυτό προέκυψε ως κατά τη συμπερασματική συζήτηση στην εκδήλωση του Οκτωβρίου 2020 με τίτλο Current Status and the Future of Digital Archaeology in the Eastern Mediterranean. Εκεί, το αντικείμενο της καθολικής διαχείρισης ψηφιακού αρχαιολογικού περιεχομένου προέκυψε φυσικά από τις συζητήσεις. 

Τέλος, εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στους προσκεκλημένους ομιλητές, το κοινό της εκδήλωσης και ειδικότερα στην Kate Fernie για τη δυνατότητα διάχυσης μέσω του καναλιού της ένωσης CARARE.

Posted in Néa, Néa | Tagged , , , , , | Comments Off on CAA-GR2021 SESSIONS παρουσιάσεις

Αποτελέσματα των εκλογών 2021 για τη ΔΣ του CAA-GR

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης για τις εκλογές για το νέο ΔΣ του CAA-GR, ενημερώνουμε ότι υποβλήθηκαν από μία υποψηφιότητα για κάθε μία από τις διαθέσιμες θέσης του ΔΣ. Για το λόγο αυτό το τρέχον ΔΣ έλαβε την απόφαση να μην προχωρήσει στη διεξαγωγή της προγραμματισμένης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Βάσει αυτής της απόφασης, το νέο ΔΣ του CAA-GR για την περίοδο 2021-2024 διαμορφώνεται ως εξής:

Emeri Farinetti     Πρόεδρος
Γεώργιος ΠαυλίδηςΑναπληρωτής Πρόεδρος
Θεοδώρα ΜούτσιουΓραμματέας
N. Pinar Ozguner GulhanΤαμίας
Δωρίνα ΜουλλούΥπεύθυνος δημοσιεύσεων
Στέλλα ΣυλλαίουΚοινωνικά Δίκτυα, Επικοινωνία και Προβολή

Το ΔΣ του CAA-GR συγχαίρει όλα τα μέλη του νέου ΔΣ και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους κατά την περίοδο 2021-2024 .

Posted in Néa, Néa | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Αποτελέσματα των εκλογών 2021 για τη ΔΣ του CAA-GR

Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου του CAA-GR

Σύμφωνα με το Καταστατικό του CAA-GR, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της CAA-GR εκλέγονται για τριετή θητεία με δικαίωμα επανεκλογής για δεύτερη θητεία. Το 2021 είναι έτος εκλογών στο CAA-GR. Δύο από τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Μάρκος Κατσιάνης, αναπληρωτής πρόεδρος και ο Tuna Kalayci, ταμίας, παραιτούνται, καθώς ολοκληρώνουν τη δεύτερη τριετή θητεία τους. Όλες οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ανοιχτές σε ενδιαφερόμενους επιλέξιμους υποψηφίους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου III.3.γ, λόγω της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με την πανδημία COVID-19 και για την ομαλή λειτουργία του CAA-GR, για τις εκλογές αυτές θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Από την άποψη αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της CAA-GR εκκινεί τη διαδικασία εκλογής για νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι (σύμφωνα με τα άρθρα III.3.δ, IV.2, V.4) καλούνται να υποβάλουν αίτηση για οποιαδήποτε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος Ψηφιακής Ψηφοφορίας Zeus. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν (σύμφωνα με το άρθρο V.4) στα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη δημοσιευμένη ημερομηνία εκλογής, μέσω της ειδικής φόρμας, αναφέροντας τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα ήθελαν να εκλεγούν και ανεβάζοντας ένα Βιογραφικό Σημείωμα 2 σελίδων καθώς και μία φωτογραφία.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους επιλέξιμους υποψηφίους θα καταστούν προσβάσιμες στα μέλη της CAA-GR μέσω των καναλιών CAA-GR.

1. Ημερομηνίες

 • Εκκίνηση υποβολής υποψηφιότητας: Δευτέρα 3 Μαΐου 2021
 • Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας: Παρασκευή 21 Μαΐου 2021
 • Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2021
 • Λέξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας: Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 μέσω των καναλιών μέσων CAA-GR.

2. Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Περιγραφές θέσεων

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν ως εκπρόσωποι της κοινότητας CAA-GR σε συνεδριάσεις και δραστηριότητες συνεδρίων της διεθνούς κοινότητας CAA International. Αναμένεται να παρακολουθήσουν τις διασκέψεις CAA-GR και CAA-Int στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να εργάζονται σε σχετικές επιτροπές για την ενεργή προώθηση των πολιτικών της κοινότητας.

Πρόεδρος

Ο πρωταρχικός ρόλος του Προέδρου είναι να παρέχει συντονισμό. Πρόκειται για άτομο δυναμικό, με στρατηγικές ικανότητες και πρόθυμο να δεσμευθεί σε μια ουσιώδη προσπάθεια για την οικοδόμηση της κοινότητας κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι κάθε επιστημονική συνεδρίαση προγραμματίζεται αποτελεσματικά, διεξάγεται σύμφωνα με το καταστατικό και ότι τα θέματα αντιμετωπίζονται με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο. Ο Πρόεδρος πρέπει να παρακολουθεί συχνότερα τις διασκέψεις του CAA-International και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του CAA-GR.

Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για να διασφαλίσει ότι κάθε επιστημονική συνάντηση και άλλες δραστηριότητες (π.χ. σεμινάρια, εκδηλώσεις) διεξάγονται ομαλά. Πρέπει να είναι πρόθυμος και ικανός να αναλάβει υψηλό προφίλ, σε καθήκοντα του Προέδρου όταν ο τελευταίος δεν είναι διαθέσιμος. Τα καθήκοντα αυτά θα αποφασίζονται κατά περίπτωση από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος εργάζεται σε στενή συνεργασία με τις σχετικές οργανωτικές επιτροπές για την εποπτεία, την αναφορά και την επικοινωνία με διάφορους ενδιαφερόμενους, (συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας, των οργανισμών, της κυβέρνησης, των πανεπιστημιακών ηγετών και του ευρύτερου κοινού) για την προετοιμασία συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων στην οποία εμπλέκεται άμεσα το CAA-GR.

Γραμματέας

Ο Γραμματέας πρέπει να διασφαλίζει ότι η λειτουργία του CAA-GR καταγράφεται πλήρως και σωστά. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι ο Γραμματέας πρέπει να οργανώσει, να προετοιμάσει ημερήσιες διατάξεις και να καταγράφει τα πρακτικά κάθε επιστημονικής συνεδρίασης. Πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μηνύματα κοινοποιούνται αποτελεσματικά μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιστημονικών επιτροπών, των μελών του CAA-GR και της ευρύτερης κοινότητας. Ο Γραμματέας είναι επίσης υπεύθυνος για τυχόν θέματα που σχετίζονται με τα μέλη και τα μέλη.

Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων

Ο Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της επίσημης στρατηγικής δημοσίευσης του CAA-GR. Κάθε Επιστημονική Συνάντηση ή Συνέδριο με δημοσίευση πρακτικών υπόκειται στην αρμοδιότητα της εν λόγω θέσης. Ο Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων θα επιβλέπει τη διαδικασία διασφαλίζοντας ότι τυχόν έντυπες ή / και ψηφιακές εκδόσεις συμμορφώνονται με τα πρότυπα του CAA-GR και του διεθνούς CAA-Int. και ότι ακολουθούνται πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης για ερευνητικά αποτελέσματα. Υπό αυτήν την ιδιότητα, ο Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων αναπτύσσει επίσης στρατηγική για τη διάδοση των εκδόσεων και των παρουσιάσεων κάθε εκδήλωσης/συνεδρίου, μέσω της εξασφάλισης και του συντονισμού της διαδικασίας κριτικής, σε συνεργασία με εκδότες φυσικών ή ηλεκτρονικών εκδόσεων.

Ταμίας

Ο Ταμίας επιβλέπει τη χρηματοοικονομική διοίκηση του οργανισμού, εξετάζει τις διαδικασίες και τις χρηματοοικονομικές αναφορές και συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους διοργανωτές συνεδρίων σχετικά με την οικονομική στρατηγική και τη συγκέντρωση χρημάτων. Ο Ταμίας θα πρέπει επίσης να διατηρεί ενημερωμένα αρχεία, καθώς και ένα ίχνος ελέγχου για όλες τις συναλλαγές, να προστατεύει τον οργανισμό από απάτη και κλοπή, να διασφαλίζει την ασφαλή φύλαξη χρημάτων και την άμεση τραπεζική και να εξασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του CAA-GR κατανοούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ότι ο οργανισμός συμμορφώνεται με φορολογικούς κανονισμούς. Οι εσωτερικές διαδικασίες και οι μέθοδοι αναφοράς πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον ετησίως.

Υπεύθυνος Κοινωνικών Δικτύων, Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας

Το άτομο που αναλαμβάνει αυτά τα καθήκοντα, αναμένεται (α) να αναπτύξει τις στρατηγικές επικοινωνίας με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας, των οργανισμών, της κυβέρνησης, των πανεπιστημιακών διοικήσεων και του ευρύτερου κοινού· (β) να διατελεί διαχειριστής των σελίδων Facebook, Twitter, Instagram και οποιωνδήποτε άλλων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του CAA-GR, ενώ θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση του ιστότοπου του CAA-GR σύμφωνα με τις οδηγίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδριάσεις και γενικές συνελεύσεις· (γ) να καθοδηγεί τις στρατηγικές διαδικτύου και κοινωνικών μέσων.

Posted in Néa | Tagged , , , , | Comments Off on Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου του CAA-GR

CAA-GR 2021 SESSIONS (Spring Edition)

CAA-GR 2021 SESSIONS (Spring Edition) – “Open Digital Archaeological Content in the Connected World: Curation and Stewardship”
April, 16th 2021

“Open Digital Archaeological Content in the Connected World: Curation and Stewardship”

The Greek Chapter of the Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology (CAA-GR) in collaboration with the ARIADNEplus consortium (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe – plus), the SEADDA network (Saving European Archaeology from the Digital Dark Age) and the CARARE association (Connecting Archaeology and Architecture in Europe), cordially invites you to attend an online roundtable session on Open Archaeological content curation and stewardship.

The event builds on the outcomes of last year’s CAA-GR October sessions on the Current Status and the Future of Digital Archaeology in the Eastern Mediterranean. A recurring theme that emerged during these discussions has been the overall management of digital archaeological content. 

The online roundtable session will extent this discussion, addressing issues related to the accessibility of digital archaeological content, and the effort required by heritage professionals and researchers to manage, structure, secure over the long term so as to make heritage digital assets available to the wider community at both local and international levels.

The invited speakers will have the opportunity to share their own experience on archaeological data stewardship and the Open Science strategy. They will further describe the current landscape of policies and best practices towards digital content curation and showcase ongoing international research on archaeological data archiving, dissemination and reuse through the gradual integration of separate institutional and national archaeological data repositories and into larger content aggregators at the European and global level. 

As archaeologists and heritage professionals are increasingly becoming digital data producers and users, the theme of digital curation is relevant to daily practices with respect to sustainable, transparent, open and reusable resources in the connected world. The intention is to highlight problems and present potential solutions, set up know-how transfer networks and facilitate transnational collaborative activities to address digital obsolescence. The presentations will be followed by a roundtable discussion, including a Q&A for the audience.


Take a look at the full announcement.


Registration

The CAA-GR 2021 online sessions (Spring edition) event will use the GoToMeeting technology. The links for the sessions will be provided to registered participants only.
Registration is required and it is free.
Registration is now open. Please use this form to register to the event and become a member of CAA-GR with no obligation on your behalf.

Organizing Committee

Athos Agapiou, Cyprus University of Technology
Markos Katsianis, University of Patras
George Pavlidis, Athena-Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies
Dorina Moullou, Ephorate of Antiquities of East Attica / Hellenic Ministry of Culture and Sports
Tuna Kalayci, Leiden University
Stella Sylaiou, Aristotle University of ThessalonikiThe link will be shared to the registered participants only


Event Program

April, 16th 2021, 18:00 EEST (Athens Time Zone)

 • Opening (5 mins)
 • Part 1: Presentations (60 minutes)
  • Agiatis Benardou, Digital Curation Unit, ATHENA R.C. and AUEB, Greece
  • Holly Wright, Archaeology Data Service, University of York, UK
  • Kate Fernie, 2Culture Associates, UK and CARARE, Ireland
 • Part 2: Roundtable with Q&A for the audience (40 minutes)

Posted in Néa | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on CAA-GR 2021 SESSIONS (Spring Edition)

2nd International Conference on TRANSDISCIPLINARY MULTISPECTRAL MODELLING AND COOPERATION FOR THE PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE

2nd International Conference TMM-CH
TRANSDISCIPLINARY MULTISPECTRAL MODELLING AND COOPERATION FOR THE PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE
Rebranding the World in Crisis through Culture

12-15 December 2021 Athens Greece

ABOUT


Innovative scientific methodologies and challenging projects marking future trends in the protection of cultural heritage, have initiated a universal conversation within a holistic approach, merging competence from the scientific fields of architecture, civil engineering, surveying engineering, materials science and engineering, information technology and archaeology, as well as heritage professionals on restoration and conservation, stakeholders, industry representatives and policy makers. The combined utilization of digital documentation technologies with innovative analytical and non-destructive techniques, numerical, computational and 3D techniques, archaeometric and archaeogene methods, supports the creation of a transdisciplinary multispectral modeling towards the sustainable preservation of cultural heritage. Innovation is enhancing and revealing a critical dimension of the preservation of cultural heritage along with social participation and communication.

The National Technical University of Athens interdisciplinary team “Protection of monuments” [Prof. A. Moropoulou, Prof. Emer. M. Korres, Prof. A. Georgopoulos, Prof. C. Spyrakos, Ass. Prof. C. Mouzakis], scientific responsible for the Holy Aedicule’s rehabilitation of the Holy Sepulchre in Jerusalem, and the Technical Chamber of Greece, in collaboration with international and Greek Authorities, organize the 2nd TMM_CH International Conference on “Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage: Rebranding the World in Crisis through Culture”, on 12-15 December 2021, in Athens, Greece, discussing modern trends in the original agora of our technological and democratic roots.

The Conference is organized by the National Technical University of Athens, in cooperation with the Technical Chamber of Greece, the National Geographic Society, the World Monuments Fund, the Cultural Heritage Finance Alliance, the International Council of Monuments and Sites ICOMOS, the Organization of World Heritage Cities OWHC, the European Society for Engineering Education SEFI, the European Construction Technology Platform ECTP, the International Federation of Surveyors FIG, the International Committee CIPA Heritage Documentation, and other major international and European organizations, associations and networks in the field of cultural heritage preservation, which had successfully organized the 1st TMM_CH Conference.

The conference will be held at the Eugenides Foundation in a hybrid format, if needed. Scientific walk and talk visits on 12 December 2021 to Acropolis Monuments and Museum [in the footsteps of the Greek Peripatetic Philosophical School] and other visits planned upon demand.

At the 1st TMM_CH Conference, which was held with great success in October 2018 at the Eugenides Foundation in Athens, with the presence of 350 delegates from 22 countries from all continents, the emblematic rehabilitation of the Holy Aedicule of the Holy Sepulchre in Jerusalem was presented as an exemplary application, in the field of monuments protection, of interdisciplinary and multispectral collaboration, as an outcome of innovation, not only on Research, but in the implementation process as well, with emphasis on technological advancements, not only intersecting all the scientific fields of engineers and natural scientists, but also initiating an ongoing dialogue with humanities, such as Archaeology, Theology, Sociology, Diplomacy and Tourism.

The scope of the 2nd TMM_CH Conference is to present the latest developments in research and innovation that identify novel trends to build an interdisciplinary approach to conservation and holistic digital documentation of cultural heritage. The utilization and reuse of monuments, historic cities and sites, forms the framework of a sustainable preservation of cultural heritage, in accordance with the principles of circular economy; in terms of respect and protection of values, materials, structures, architecture and landscape; with an informed society, able to participate effectively in the policies that will design and implement the new strategies required.

Sharing knowledge, experiences, and recommendations about sustainable cultural heritage approaches and practices at a moment of great risk and a time of renewed possibilities, will reorientate conversation to explore the current conditions and contours of the World in crisis rebranding itself through Culture, and relaunching development.

TOPICS


 • Multispectral, Multidimensional, Novel Approach through Transdisciplinarity and Cooperation in the Protection of Cultural Heritage: Exemplary Projects (The Project of the Rehabilitation of the Holy Sepulchre’s Holy Aedicule, EDICULA Erasmus+ Strategic Partnership, et als)
 • Digital Heritage
 • Heritage at Risk
 • Resilience to Climate Change, Natural Hazards and Pandemic Risks – Biosafety
 • Advanced Non Destructive and Structural Techniques for Diagnosis, Redesign and Health Monitoring
 • Archaeometry, Archaegene
 • Conserving Compatibility, the Materiality of Structures and Architectural Authenticity
 • Cross-Discipline Earthquake Protection and Structural Assessment of Monuments
 • Transdisciplinary Dialogue among Architecture, Engineering and Natural Sciences with Humanities and Diplomacy
 • Bridging Heritage Stakeholders, Science and Industry
 • Sustainable Preservation  and Management of Cultural Heritage
 • Historical / Architectural  Sites, Monuments and Complexes as Open Labs of Innovation and Sustainable Socioeconomic Development
 • Historic Cities and Centers: New Preservation Strategies by Reuse for Development
 • The Reuse of Cultural Heritage through Circular Economy and Social Participation as Key Contribution to Local and Regional Development
 • Cultural Heritage and Tourism
 • Revealing and Protection of Cultural and Natural Assets within Green and Blue Deal for Integrated Sustainable Development of Isolated Areas (Islands, Mountain areas, et als)
 • Novel Educational Approach for the Preservation of Cultural Heritage 
  From Research and Innovation to Policy
 • Rebranding the World in Crisis through Culture
Posted in Néa | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on 2nd International Conference on TRANSDISCIPLINARY MULTISPECTRAL MODELLING AND COOPERATION FOR THE PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE