Σχετικά

Οι Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία (CAA) είναι ένας διεθνής οργανισμός που συγκεντρώνει μια σειρά από ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, GIS, μαθηματικά, σημασιολογικού ιστού και της πληροφορικής με ενδιαφέρον στην διεπιστημονική συνεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία (CAA) μπορείτε να επισκεφθείτε την Αρχική Σελίδα του Διεθνούς CAA.

Το Ελληνικό παράρτημα του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία» (CAA-GR) ιδρύθηκε το 2012. Μέλη του CAA-GR είναι επιστήμονες από τον χώρο της αρχαιολογίας, των κοινωνικών επιστημών, των βιοεπιστημών, των τεχνών, των μαθηματικών, της πληροφορικής, μηχανικοί  και ειδικοί επιστήμονες σε όλους τους  τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι στόχοι του οργανισμού είναι οι εξής:

  1. να ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των παραπάνω επιστημονικών κλάδων,
  2. να προσφέρει μια ανασκόπηση της σύγχρονης έρευνας στον τομέα των εφαρμογών πληροφορικής και ποσοτικών μεθόδων στην αρχαιολογία,
  3. να δώσει έναυσμα για διάλογο και μελλοντική πρόοδο στο σχετικό τομέα έρευνας,
  4. να προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη υπό μορφή σεμιναρίων ή / και εργαστηρίων,
  5. να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα έρευνας που ανακοινώνονται στις επιστημονικές συναντήσεις που οργανώνονται από το CAA GR,
  6. να υποστηρίζει σχετική έρευνα στους παραπάνω τομείς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το καταστατικό του οργανισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του CAA-GR θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους εδώ.

 

Comments are closed.