Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέα μέλη στο πλαίσιο της ίδρυσης του CAA-GR

Το ελληνικό παράρτημα του διεθνούς οργανισμού «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέα μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας του CAA-GR.  Δικαίωμα αίτησης έχουν επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων και φοιτητών, από τον χώρο της αρχαιολογίας, των κοινωνικών επιστημών, των βιοεπιστημών, των τεχνών, των μαθηματικών, της πληροφορικής, μηχανικοί  και ειδικοί επιστήμονες σε όλους τους  τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Tα μέλη του CAA-GR δικαιούνται να διατηρούν το όνομα και τη διεύθυνσή τους στις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οργανισμού και να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν το CAA-GR, διοικητικά αλλά και επιστημονικά, από όλες τις ομαδικές αποστολές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο εθνικό συνέδριο και να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις (ΓΣ) του CAA-GR.  Επιπλέον, μπορούν να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), με την προϋπόθεση να  έχουν συμμετάσχει σε συνέδρια του διεθνούς CAA.

Η ιδιότητα μέλους του CAA-GR είναι δωρεάν και δεν περιλαμβάνει ιδιότητα μέλους του διεθνούς CAA.
Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας εδώ.

Comments are closed.