6ο Συμπόσιο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας – DEADLINE 10 FEBRUARY

6ο  Συμπόσιο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, 16 – 18 Μαΐου 2013

“Πολιτισμικές επιρροές στην έκφραση των τεχνικών δεξιοτήτων στη Μεσόγειο”
16 – 18 Μαΐου 2013, Αθήνα – Μουσείο Ακρόπολης

Η Ελληνική Αρχαιομετική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) διοργνώνει το 6ου Συμπόσιό της, υπό τον τίτλο “Πολιτισμικές επιρροές στην έκφραση των τεχνικών δεξιοτήτων στη Μεσόγειο”.
Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ένδεια της περιόδου που διανύουμε και με στόχο την διευκόλυνση της προσέλευσης των συνέδρων, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής του Συμποσίου και τη μεταφορά του στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

Περιεχόμενο και Θεματολογία

Η ΕΑΕ, επιθυμώντας να παρακινήσει ένα γόνιμο επιστημονικό διάλογο προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εργασίες (συνοδευόμενες από κατατοπιστικές περιλήψεις), γύρω από όλα τα θέματα που άπτονται της Αρχαιομετρικής έρευνας, όπως αυτά προσεγγίζονται από τη μελέτη της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω των Θετικών Επιστημών.
Οι βασικές θεματικές ενότητες του 6ου Συμποσίου περιλαμβάνουν:

Επιπλέον, προγραμματίζεται η διοργάνωση μιας Ειδικής Ενότητας που στοχεύει στην ανάδειξη παραμέτρων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,όπως: η εξέλιξη/ βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και επαγγελμάτων, η παράδοση, η γνώση και η εμπειρία στις διαφορετικές ιστορικές περιόδους και, ταυτόχρονα, στη σύγχρονη αντίληψη του ευρύτερου πολιτισμικού τοπίου μέσα από  αρχαιολογικά/ ιστορικά αλλά και αισθητηριακά δεδομένα .
Επικοινωνία/Yποβολή Περιλήψεων: Λόγω της αλλαγής του τόπου διεξαγωγής του 6ου Συμποσίου της ΕΑΕ, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση για την υποβολή περιλήψεων στο conference@archaeometry.gr, μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2013.
Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των περιλήψεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ (www.archaeometry.gr).

Comments are closed.