Το ετήσιο συνέδριο του Παραρτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου του CAA

Το ετήσιο συνέδριο του Παραρτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου του CAA (CAA UK 2013) πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις  22 και 23 Φεβρουαρίου. Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η ελεύθερη διάδοση αρχαιολογικών δεδομένων, οι νέες δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, η συνεργασία ακαδημαϊκής και εμπορικής αρχαιολογίας, οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων για τρισδιάστατες αποκαταστάσεις, όπως φωτογραμμετρία και σάρωση με λέιζερ, καθώς και τα  Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην αρχαιολογία. Το πρόγραμμα, οι περιλήψεις και οπτικοακουστικό υλικό από τις ανακοινώσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας . Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίδειξη της Απεικονιστικής Τεχνικής Μετασχηματισμού Ανάκλασης (Reflectance Transformation Imaging), καθώς και των πρόσφατων μεθοδολογικών εξελίξεων που αφορούν κυρίως στον συνδυασμό μικροσκοπικής και πολυφασματικής εξέτασης με το RTI.

Comments are closed.