Διεθνές Συνέδριο: Κοινότητες, Τοπία, και Αλληλεπίδραση στη Νεολιθική Ελλάδα – Πρόσκληση για υποβολή εργασιών

Στόχος του συνεδρίου «Κοινότητες, Τοπία και Αλληλεπίδραση στη Νεολιθική Ελλάδα» είναι να διερευνήσει τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις μας για τα Νεολιθικά τοπία στην Ελλάδα και να επανεξετάσει τη δυναμική των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων με το περιβαλλον. Βασικά θέματα που επιλέχθηκαν προσεκτικά για να αναπτύξουν και να δώσουν το έναυσμα για συζητήσεις πάνω στην αναδυόμενη ποικιλότητα και ποικιλομορφία των κοινωνιών της Νεολιθικής Εποχής στην Ελλάδα είναι το τοπίο, η χρήση της γης, το παλαιοπεριβάλλον, τα δίκτυα και η συνδεσιμότητα. Έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική φύση της έρευνας που μπορεί να παράγει συνθετικά αποτελέσματα.

Το συνέδριο οργανώνεται ως τελική εκδήλωση για το έργο «IGEAN – Καινοτόμες γεωφυσικές προσεγγίσεις για τη Μελέτη της Πρώιμης Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας», που πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιο-περιβάλλοντος (GeoSat ReSeArch) του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών – Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ) στην Κρήτη, σε συνεργασία με την ΙΓ ‘Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Βόλο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο, Κρήτη, την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου 2015.

Παρακαλούμε ελέγξτε την ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες.

Comments are closed.