Εκλογικά αποτελέσματα για τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του CAA-GR

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του CAA-GR για το χρονικό διάστημα 2015-2018 είναι:

Πρόεδρος Απόστολος Σαρρής
Αναπληρώτρια Πρόεδρος Ελευθερία Παληού
Ταμίας Tuna Kalayci
Γραμματέας Μάρκος Κατσιάνης
Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών εδώ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη του CAA-GR που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

Comments are closed.