Το 2ο συνέδριο του CAA-GR θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Δεκέμβρη του 2016

Το Δεύτερο συνέδριο «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία», θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016. Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο/σεμινάριο με θέμα που θα ανακοινωθεί.

Η Οργανωτική Επιτροπή του CAA-GR 2016 θα προσκαλέσει προσεχώς την κατάθεση ανακοινώσεων και πόστερ σχετικών με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Τεχνικές επισκόπησης και καταγραφής δεδομένων στο πεδίο και το εργαστήριο
 • Μοντελοποίηση, διαχείριση και ενοποίηση δεδομένων
 • Διασύνδεση δεδομένων και σημασιολογικός ιστός
 • Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων
 • Τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις, εικονική πραγματικότητα και προσομοίωση
 • Εφαρμογές γεωπληροφορικής, αεροφωτογράφηση και τηλεσκοπική ανίχνευση
 • Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Ιστορική έρευνα
 • Μακροπρόθεσμη διατήρηση και επανάχρηση ψηφιακών δεδομένων
 • Χρήστες και περιβάλλοντα εργασίας: εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσεία και πολυμεσικές εφαρμογές
 • Θεωρητικοί προβληματισμοί σχετικά με τις εφαρμογές Πληροφορικής στην Αρχαιολογία και τις Ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Ψηφιακές πόλεις, διαχείριση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Πληθοπoρισμός και ανθρωπιστική έρευνα

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή (με ISBN) και θα καταστούν προσβάσιμα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του CAA-GR μετά το πέρας του συνεδρίου.

Η πρόσκληση για κατάθεση περιλήψεων και άλλες λεπτομέρειες για το συνέδριο θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου εντός Απριλίου 2016.

    Προκαταρκτικό Χρονοδιάγραμμα

2 Σεπτεμβρίου 2016

Λήξη κατάθεσης των περιλήψεων ανακοινώσεων και πόστερ

3 Οκτωβρίου 2016

Ειδοποίηση εισηγητών ανακοίνωσης / πόστερ

115 Οκτωβρίου 2016

Λήξη προθεσμίας εκπτωτικής εγγραφής (early bird) στο συνέδριο

14 Νοεμβρίου 2016

Λήξη εγγραφής ομιλητών στο συνέδριο

2 Δεκεμβρίου 2016

Λήξη εγγραφής στο συνέδριο και το εργαστήριο για όλους τους συμμετέχοντες
(ενδεχομένως να δοθεί η δυνατότητα εγγραφής και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εάν υπάρχει διαθεσιμότητα)

19 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνία διεξαγωγής εργαστηρίου/σεμιναρίου (το θέμα θα ανακοινωθεί)

20-21 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου

15 Φεβρουαρίου 2017

Κατάθεση γραπτών ανακοινώσεων

1 Απριλίου 2017

Προθεσμία αξιολόγησης των γραπτών ανακοινώσεων

15 Μαϊου 2017

Προθεσμία κατάθεσης των διορθωμένων γραπτών ανακοινώσεων

20 Ιουνίου 2017

Άρθρα έτοιμα προς δημοσίευση

30 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση δημοσίευσης των πρακτικών του συνεδρίου

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο του συνεδρίου του CAA-GR 2016.

Comments are closed.