Πρόσκληση κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τη διεξαγωγή των επόμενων συνεδρίων του CAA-GR (2018/2020)


Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να αναλάβουν τη διοργάνωση ενός εκ των προσεχών συνεδρίων του CAA-GR να κοινοποιήσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτωντας σχετική πρόταση στη διεύθυνση conference@caa-gr.org και να ετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση για την υποψηφιότητά τους, η οποία θα συζητηθεί και θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του ερχόμενου συνεδρίου στην Αθήνα, 20-21 Δεκεμβρίου 2016.

Πρόσφατες υποψηφιότητες για το 2018
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος (επιστολή)

Πρόσφατες υποψηφιότητες για το 2020
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, Αττική, Ελλάδα (επιστολή)

Comments are closed.