Δημοσίευση των Πρακτικών του 2ου συνεδρίου CAA-GR 2016

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να σας ανακοινώσουμε τη δημοσίευση των πρακτικών του 2ου συνεδρίου CAA-GR 2016 ως e-book με ISBN. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής για την ανεκτίμητη συνεισφορά τους στη αξιολόγηση των εργασιών που κατατέθηκαν προς δημοσίευση.

Ο πλήρης τίτλος του τόμου είναι:

Vavouranakis, G., Katsianis, M., Papadatos, I., Mouliou, M. and Petridis, P. (Eds) 2017. Digital pasts for the Present. Proceedings of the 2nd conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Athens, 22-23 December 2016. Athens: Department of History and Archaeology – National and Kapodistrian University of Athens. ISBN: 978-618-81101-8-2.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε τα πρακτικά ως αρχείο PDF εδώ (30.8 MB)

Comments are closed.