Διοικητικό Συμβούλιο

2021-2024

2018-2021

Πρόεδρος Άθως Αγαπίου CV
Αναπληρωτής πρόεδρος Μάρκος Κατσιάνης CV
Γραμματέας Γεώργιος Παυλίδης CV
Υπεύθυνος δημοσιεύσεων Δωρινα Μούλλου CV
Ταμίας Tuna Kalayci CV
Κοινωνικά Δίκτυα, Επικοινωνία και Προβολή Στέλλα Συλαίου CV

2015-2018

Πρόεδρος Απόστολος Σαρρής CV
Αναπληρωτής πρόεδρος Ελευθερία Παληού On-line CV
Γραμματέας Μάρκος Κατσιάνης CV
Υπεύθυνος δημοσιεύσεων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος CV
Ταμίας Tuna Kalayci CV

2012-2015

Πρόεδρος Απόστολος Σαρρής CV
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ελευθερία Παληού On-line CV
Γραμματέας Αγγελική Χρυσάνθη CV
Υπεύθυνος δημοσιεύσεων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος CV
Ταμίας Ελένη Κοτούλα CV

 

Comments are closed.