Γίνετε μέλος του Συμβουλίου του CAA-GR

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο του CAA-GR μέσω της 6ης θέσης, η οποία εστιάζει στα “Κοινωνικά Δίκτυα, Επικοινωνία και Προβολή”. Υπενθυμίζουμε ότι τα καθήκοντα αυτής της θέσης περιλαμβάνουν όλες τις ενέργειες προώθησης του CAA-GR. Το πρόσωπο που θα αναλάβει τα καθήκοντα αυτά

  • θα αναπτύξει τη στρατηγική επικοινωνίας με διάφορους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας, των οργανισμών, της κυβέρνησης, των ηγετών της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού
  • θα είναι ο διαχειριστής του Facebook, Twitter, Instagram και οποιωνδήποτε άλλων σελίδων του CAA-GR στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση του δικτυακού τόπου του CAA-GR σύμφωνα με τις οδηγίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις του
  • θα ηγηθεί της στρατηγικής προώθησης στον Ιστό και τα Κοινωνικά Δίκτυα

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι τα μέλη του CAA-GR που έχουν επιδείξει συμμετοχή στις δράσεις των διεθνών συνεδρίων του CAA international και του CAA-GR conferences τα πρόσφατα 7 έτη.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Σημαντικές ημερομηνίες
Έναρξη περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων: Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
Λήξη περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019
Έναρξη περιόδου ηλεκτρονικής ψηφοφορίας: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη περιόδου ηλεκτρονικής ψηφοφορίας: Τρίτη, 1 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας: Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Υποβολή υποψηφιοτήτων: Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώσουντα μέλη του Συμβουλίου του CAA-GR για την πρόθεσή τους να υποβάλλουν υποψηφιότητα μέσω αποστολής ενός email στο Γραμματέα του Συμβουλίου (secretary@gr.caa-international.org) μέχρι την 8η Φεβρουαρίου 2019. Στο email αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν ένα βιογραφικό 2 σελίδων και μια πρόσφατη φωτογραφία τους.