Πρόσκληση για υποβολή εργασιών στο CAA2013

Η Οργανωτική Επιτροπή του CAA 2013 προσκαλεί προτάσεις για εργασίες και αφίσες που αφορούν όλες τις πτυχές των εφαρμογών της πληροφορικής, των ποσοτικών μεθόδων και ψηφιακών εφαρμογών στην Αρχαιολογία και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Προτάσεις για εργασίες και αφίσες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 10 Οκτώβρη του 2012 (UTC).

θεματικές ενότητες του συνεδρίου

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει πάνω από 40 συνεδρίες και εργαστήρια. Τα κύρια θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

– Kαταγραφή δεδομένων Πεδίου και εργαστηρίου
– Διαχείριση δεδομένων, ανάλυση και σημασιολογικός ιστός
– 3D μοντελοποίηση, οπτικοποίηση και προσομοιώσεις
– Χωροχρονική μοντελοποίηση και GIS
– Τηλεπισκόπηση (μεγάλης και μικρής εμβέλειας)
– Χρήστες και διεπαφές: πολυμέσα, μουσεία και εκπαίδευση
– Διαχείριση και ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εργασίες οι οποίες δεν ταιριάζουν σε καμία από τις συγκεκριμένες συνεδρίες μπορούν να υποβληθούν στη Γενική Συνεδρία και να ανατεθούν από την επιτροπή αξιολόγησης ανάλογα με την περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε http://caa2013.org

Comments are closed.