Εργαστήρια και Σεμινάρια

Στους στόχους του CAA-GR είναι «να προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη υπό μορφή σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων» (Άρθρο ΙΙ.5 του Καταστατικού).

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα Εργαστηρίων/Σεμιναρίων για ένα νέο Εργαστήριο ή Σεμινάριο που θα θέλατε να υποστηρίξει ο CAA-GR. Η φόρμες μπορούν να συμπληρωθούν μόνο από μέλη του CAA-GR. Όποιος έχει κοινά ενδιαφέροντα με τον CAA-GR μπορεί εύκολα να γίνει μέλος του οργανισμού ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα Μέλους.

Εργαστήρια

Σεμινάρια

Comments are closed.